Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/oferta/lublin/12095,quotLubelska-Proba-przed-Maturaquot-z-matematyki-Edycja-20202021.html
2023-11-30, 15:08
Data publikacji: 14.02.2021
Autor: Agnieszka Kałakucka, Małgorzata Spierzak

"Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki.
Edycja 2020/2021

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnej matury:

  • klasy trzecie (maturalne): 24.02 (środa) 2021 r. o godzinie 9.00,
  • klasy pierwsze i drugie: 26.05 (środa) 2021 r. o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

  1. pocztą elektroniczną na adres:
    lubelskaproba.matura@gmail.com

2) w wersji papierowej na adres:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Sienkiewicza 5
22- 400 Zamość
„Lubelska Próba przed Maturą 2021”

2) faksem na nr : 84 6393020

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 12 lutego 2021 r.

IV. Arkusze będą przygotowane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego – (wersje A i B).

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania (arkusze, przykładowe schematy oceniania) zostaną przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli
w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Opcje strony