Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Matematyka bez nudy, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-III

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs doskonalący: „Matematyka bez nudy, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-III”.

Kurs jest odpowiedzią na ciągłe poszukiwanie przez nauczycieli skutecznych i aktywnych sposobów kształtowania kompetencji matematycznych uczniów klas młodszych. Zainteresowanie dziecka matematyką, pokazanie mu, że zajęcia matematyczne to nie tylko praca z zeszytem ćwiczeń, ale rozwiązywanie problemów w sposób czynnościowy, ukazanie użyteczności matematyki poprzez sięganie do problemów z życia codziennego, to jeden z warunków przyszłych sukcesów w edukacji matematycznej.

Szkolenie ma na celu przedstawić takie propozycje, wykorzystując jednocześnie doświadczenia uczestników.

Program kursu:

  1. Kształtowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych przez uczniów.
  2. Gry  i zabawy  w rozwijaniu myślenia logiczno-strategicznego.
  3. Wykorzystanie sytuacji życia codziennego do kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych.

Organizacja szkolenia:

Liczba godzin: 12

Odpłatność: 10 zł

Miejsce szkolenia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział wChełmie, ul. Waśniewskiego  17.

Planowane terminy:

  • spotkanie I: dn. 26.11.2018 r. /tj. poniedziałek, godz. 14.30
  • spotkanie II: dn. 5.12.2018 r. /tj. środa, godz. 14.30

Osoby, które są zainteresowane udziałem w szkoleniu, a nie zgłosiły jeszcze swego uczestnictwa  proszone są  o przesłanie karty zgłoszenia faksem (82 5642042) bądź  listownie (adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli O/Chełm, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm) lub zarejestrowanie się drogą elektroniczną w systemie obsługi szkoleń LSCDN  SZKOLENIE 406 https://www.lscdn.pl/pl/kursy/499k5762,Matematyka-bez-nudy-czyli-rozwijanie-kompetencji-matematycznych-uczniow-klas-I-I.html  (należy mieć założone konto).

O zakwalifikowaniu do grupy osoby zainteresowane zostaną powiadomione odrębnym e-mailem.

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. opłaty za kurs można dokonać wyłącznie za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy LSCDN Oddział Chełm: PKO BP 33 1020 3147 0000 8102 0129 7076

 Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Lipska – konsultant LSCDN, elipska@lscdn.pl

Opcje strony

do góry