Centrum LSCDN

Biała Podlaska

ZAPISY - Oddział Biała Podlaska

Aktualny Harmonogram szkoleń październik-grudzień 2019
klikając na nr szkolenia (należy mieć założone konto).

Konto bankowe dla wpłat za szkolenia, wynajem sal w Białej Podlaskiej:

LSCDN O/Biała Podlaska
Bank PKO BP  55 1020 3147 0000 8102 0129 7068

Pozostałe szkolenia z naszej oferty - sprawdź

 

17.10.2019 r. Nauczyciel innowator.  – 406 E

18.10.2019 r. Konstruowanie programów nauczania w kształceniu zawodowym.  – 528

19.10.2019 r. Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP–R E. Schoplera.  – 495

21.10.2019 r. Pascha żydowska i Eucharystia chrześcijan w przekazie katechetycznym.  – 467

22.10.2019 r. Nauczyciel innowator.  – 406 F

23.10.2019 r. Indywidualizacja pracy na lekcjach religii w zespole klasowym.  – 466

24.10.2019 r. Indywidualizacja pracy  z uczniem ze SPE na lekcjach języka obcego.  – 450

25.10.2019 r. Budowanie poczucia własnej wartości i asertywność – propozycje na godziny wychowawcze.  – 489

26.10.2019 r. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.  – 401

29.10.2019 r. Gry drużynowe i zespołowe w podstawie programowej wychowania fizycznego szkoły podstawowej i ponadpodstawowe.  – 459

07.11.2019 r. Aktywności rozwijające  wybrane kompetencje kluczowe uczniów w młodszym wieku szkolnym.  – 407

08.11.2019 r. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.  – 502

15.11.2019 r. Budowanie relacji nauczyciel – rodzic – uczeń.  – 484

16.11.2019 r. Nowoczesne prezentacje w pracy nauczyciela.  – 525

16.11.2019 r. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  – 494

18.11.2019 r. Warsztat polonisty w kontekście realizacji podstawy programowej i egzaminu ósmoklasisty.  – 418

21.11.2019 r. Od podstawy programowej do sukcesu na egzaminie  – 529

22.11.2019 r. Rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie kształcenia zawodowego  – 530

23.11.2019 r. Jesienno-zimowe inspiracje plastyczne  – 412

23.11.2019 r. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego  – 503

25.10.2019 r. Pascha żydowska i Eucharystia chrześcijan w przekazie katechetycznym.  – 467

26.11.2019 r. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej wychowania fizycznego szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  – 460

28.11.2019 r. Rozwijanie kompetencji uczenia się na lekcjach języka obcego   – 447

30.11.2019 r. Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce  – 491

30.11.2019 r. Bezpieczeństwo w szkole – 486

02.12.2019 r. Edukacja polonistyczna – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych – 421

05.12.2019 r. Dziecięce spotkania z poezją – 409

07.12.2019 r. Kompetencje nauczyciela szkoły zawodowej a efektywność nauczania – 531

07.12.2019 r. Usługi Google w pracy nauczyciela – 454

10.12.2019 r. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 504

14.12.2019 r. English through culture – wykorzystanie elementów kultury w nauczaniu języka – 451

Opcje strony

do góry