Centrum LSCDN

Oferta

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja
Data publikacji: 06.08.2021
Autor: Krzysztof Staruch

Zapraszamy na szkolenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022, która jest odpowiedzią na zgłoszone przez nauczycieli i kadrę kierowniczą potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa i strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Lubelskiego. Ofertę przygotowali nauczyciele konsultanci i nauczyciele – doradcy metodyczni.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w ofercie edukacyjnej proponujemy w przeważającej części szkolenia w formie zdalnej (online). 
Zaproponowane formy mają na celu wsparcie kadry kierowniczej oraz wsparcie nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia w zawodach, w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, indywidualizacji procesu kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych.
Będziemy reagować na zachodzące zmiany w oświacie i odpowiadać na aktualne potrzeby edukacyjne poprzez stałe wzbogacanie oferty nowymi szkoleniami i projektami.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych przez Państwa formach doskonalenia, do uczestnictwa w programach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Staruch
Dyrektor LSCDN

Opcje strony

do góry