Centrum LSCDN

RODO

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.06.2018
Autor: Ryszard Perkowski

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „Rozporządzenie RODO”).

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, lublin@lscdn.pl, tel. 81 53 216 05.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, iod@lscdn.pl, tel. 81 53 292 41.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  jest:
- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
Konsekwencją niepodania danych obowiązkowych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych w postaci wydania zaświadczenia.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 „Rozporządzenia RODO” i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
Uwaga: realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia RODO”.

 

Opcje strony

do góry