Centrum LSCDN

Akredytacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 06.11.2023
Autor: LSCDN

D E C Y Z J A Nr 331/2023
Lubelskiego Kuratora Oświaty
z dnia 6 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 184 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2029), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Starucha – dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, z dnia 13 września 2023 roku, przyznaję

akredytację
Lubelskiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
na okres 5 lat, od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna

Lubelski Kurator Oświaty
mgr Teresa Misiuk

Opcje strony

do góry