6103.Kurs z przygotowania pedagogicznego nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy kwalifikacyjne
Forma
Kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin
150
Cena
1000.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową
Kierownik
Jacek Misiuk

Program

 • Struktura kształcenia zawodowego i podstawy prawne praktycznej nauki zawodu.
 • Podstawy psychologii z elementami psychologii pracy.
 • Psychologia rozwojowa.
 • Psychologia społeczna.
 • Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych.
 • Pedagogika z elementami pedagogiki pracy.
 • Podstawy pedagogiki.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Praca opiekuńczo – wychowawcza nauczyciela.
 • Poradnictwo- edukacyjno-zawodowe.
 • Podstawy ergonomii.
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
 • Praktyka zawodowa

Organizacja

Kurs wielodniowy czas trwania 150 godzin w tym 50 godzin praktyk zawodowych.
Kurs kwalifikacyjny realizowany w trybie mieszanym: zdalny - synchroniczny na platformie Teams, stacjonarny ( praktyki zawodowe realizowane w środowisku pracy lub poza środowiskiem pracy). 
Zaliczenie: egzamin pisemny ( test) + egzamin praktyczny.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Opcje strony

do góry