6101.Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy kwalifikacyjne
Forma
Kurs nadający uprawnienia
Liczba godzin
48
Cena
200.00 PLN
Odbiorca
Pracownicy i pracodawcy, osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne, inne osoby ubiegające się o stanowisko instruktora praktycznej nauki zawodu
Kierownik
Jacek Misiuk

Program

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktyczne.

Organizacja

Kurs 48 godzinny wielodniowy.
Kurs realizowany na platformie Teams. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po cztery godziny dydaktyczne. Szczegółowy harmonogram ustalony zostanie z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.

Zaliczenie: egzamin pisemny (test) + egzamin praktyczny.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Prowadzący

Artur Gontarz

Andrzej Lipski

Jacek Misiuk

Zapisz się

Opcje strony

do góry