3619.Terenoznawstwo

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cena
100.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek, Nauczyciele wychowania fizycznego
Kierownik
Piotr Szymański

Program

  • Terenoznawstwo w procesie dydaktycznym szkoły. 
  • Terenoznawstwo bez kompasu, mapy i gps.
  • Podstawowe umiejętności korzystania z kompasu/busoli i gps.
  • Podstawowe umiejętności korzystania z mapy topograficznej.
  • Szkice terenu.
  • Pomiary w terenie.
  • Ćwiczenia i zabawy w terenie.  
     

 

Opis

Nauczyciele uczestniczący w kursie samodzielnie pokrywają koszty dojazdu na zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia i noclegu. 
Uczestnicy zajęć praktycznych posiadają obuwie i ubranie turystyczne stosowne do pory roku i własny (dowolny) kompas. 
W drugim dniu zajęć praktycznych, w godz. 12.45-13.15, zaplanowana jest przerwa na posiłek i regenerację organizmu po wysiłku fizycznym. 

Organizacja

Kurs dwudniowy prowadzony w trybie stacjonalnym.
Pierwszy dzień zajeć teoretycznych (24.03.2023 r.) realizowany w "Collegium Gostynianum" Zespół Szkół Prywatnych
im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego, ul. Droga Męczenników Majdanka 27, Lublin.
Godz. 9.00 - 13.00
Drugi dzień zajęć praktycznych (25.03.2023 r.) realizowany w miejscowości Parchatka, gmina Kazimierz Dolny, powiat puławski.
Zbiórka uczestników kursu, ul Sybiraków 17 (parking), okolice stoku narciarskiego i Karczmy Parchatka.
Godz. 9.00-17.00

Prowadzący

Michał Bobrzyński

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry