3100.Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
45
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik
Joanna Soboń

Program

  • Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. 
  • Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
  • Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:

a) moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);

b) moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. - zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).

  • Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
  • Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym - aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
  • Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Opis

Szkolenie realizowane w ramach projektu Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty).

Szkolenia prowadzone będą przez pary trenerskie, przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa, w formule online z wykorzystaniem funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Więcej informacji na temat projektu na stronie https://llew.lscdn.pl/.

Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Organizacja

Indywidualne zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (https://llew.lscdn.pl/zgloszenia) i jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do projektu. Otrzymany na pocztę e-mail dokument należy wydrukować, podpisać i przesłać do biura projektu w LSCDN (ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin).

Uwagi

Koordynator projektu:
Joanna Soboń

Osoba do kontaktu:
Artur Gontarz
agontarz@lscdn.pl
608 020 017

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry