3120.Kodowanie i programowanie w klasach 1-3

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik
Ewa Lipska

Program

  • Ćwiczenia wprowadzające do programowania.
  • Sposoby kodowania i odkodowywania informacji.
  • Myślenie algorytmiczne w klasach młodszych.
  • Elementy programowania ofline i online.

Opis

Realizacja warsztatów planowana jest na listopad 2022 r.

Organizacja

Warsztaty odbędą się w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym  na platformie G Suit z wykorzystaniem Google Meet oraz aplikacji Classroom. Wymagane jest posiadanie indywidalnego konta Google (w domenie@gmail.com). Imienne zaproszenia mailowe do spotkanie online zostaną wysłane przez prowadzącego na co najmniej 24 godziny przed rozoczęciem zajęć na adres mailowy podany w profilu użytkownika w sytemie lscdn.pl. W ramach szkolenia przewidziano spotkanie online (3x45min.) oraz pracę własną w oparciu o zamieszczone materiały na platformie Classroom (3x45min.).

Prowadzący

Ewa Lipska

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry