2202.Rola mentora w przygotowaniu nauczyciela do zawodu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli rozpoczynających pracę, realizujących awans zawodowy i współpracujących ze sobą poprzez wymianę doświadczeń
Obszar
Pełniący funkcję opiekuna stażu
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
10
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Barbara Wysokińska

Program

  • Wspieranie nauczyciela i udzielanie mu pomocy w procesie wdrażania do pracy w zawodzie.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków zawodowych.
  • Prowadzenie, obserwowanie oraz omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć.
  • Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.
  • Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.

Opis

Kurs doskonalący będzie realizowany w trybie zdalnym (synchronicznym i asynchronicznym) na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom lub usługi https://classroom.google.com/.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com).
Imienne zaproszenia mailowe do zajęć w Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Zdalny kurs doskonalący trwa osiem dni roboczych.
W ramach kursu przewidziane są dwa spotkania online w godzinach 16.00-17.30 w dzień roboczy.
Warunkiem ukończenia warsztatów i otrzymania zaświadczenia jest indywidualne wykonanie wyznaczonych zadań, udział w tematycznym webinarium oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. 

Prowadzący

Barbara Wysokińska

Uwagi

Prowadzący: Barbara Wysokińska

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry