1302.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia zawodowego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek
Forma
Inna
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kierownik
Jacek Misiuk

Program

  • Szkolenia branżowe nauczycieli zawodu.
  • Współpraca z pracodawcami.
  • Nauczanie języka obcego zawodowego jako przedmiotu zawodowego.
  • Inne propozycje zgłoszone przez uczestników.

Opis

W sieci będą odbywały się spotkania:
Spotkanie organizacyjne
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań (tematyki).
Spotkania robocze
Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami (m.in. z przedstawicielami organu nadzoru pedagogicznego).
Spotkanie podsumowujące 
Podsumowanie i omówienie pracy sieci. 

 

Organizacja

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona w mieszanym trybie kształcenia z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych, wynikających z tematyki realizowanego modułu współpracy i samodoskonalenia dyrektorów szkół.  

Prowadzący

Jacek Misiuk

Opcje strony

do góry