501.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele matematyki
Kierownik
Elżbieta Wojtowicz

Program

  • Dokumenty będące podstawą do dostosowania wymagań.
  • Analiza opinii i orzeczeń – omówienie występujących tam pojęć.
  • Wpływ deficytów rozwojowych na naukę matematyki.
  • Sposoby dostosowania wymagań w zależności od rozpoznanych potrzeb i trudności ucznia.
  • Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE.
  • Dostosowania form i warunków na egzaminie zewnętrznym.

Organizacja

Szkolenie w formie jednego spotkania online na platformie Google Meet. Zaproszenie z linkiem do spotkania zostanie wysłane przez prowadzącego co najmniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem na adresy e-mail uczestników. 

 

Prowadzący

Elżbieta Wojtowicz

Zapisz się

Opcje strony

do góry