460.Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym. Perspektywa 2022

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Kierownik
Piotr Szymański

Program

  • Definicja pojęcia oraz subdyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem historii geografii politycznej w Polsce.
  •  Podstawowe kierunki badawcze oraz zagadnienia podejmowane przez geografów politycznych wraz z przykładami badań oraz projektów realizowanych przez naukowców na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
  • Nowoczesne narzędzia pracy z uczniem wykorzystywane w trakcie lekcji prowadzonych w klasie jak i realizowanych w formie wycieczek terenowych.
  • Różnorodne metody pracy ukierunkowane na rozwój umiejętności krytycznego czytania map i mających na celu zaciekawienie i zaktywizowanie uczniów.

Organizacja

Seminarium realizowane będzie w trybie zdalnym synchronicznym przy zastosowaniu komunikatora internetowego. 
Link do formy szkoleniowej zostanie przesłany uczestnikom na 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć na adresy e-mail wskazane przy rejestracji w systemie LSCDN.
Seminarium jest przeznaczone dla nauczycieli geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie liceów oraz techników województwa lubelskiego. 
Realizowane będzie w wymiarze 2 godzin dydaktycznych (w dwóch modułach po 45 minut).
I moduł - stanowić będzie wykład wprowadzający na temat geografii politycznej prowadzony przez prof. dr hab. Marcina Wojciech Solarza.
II moduł - będzie miał charakter warsztatowy opierający się na materiałach edukacyjnych opracowanych w ramach projektu "Geograficzno-polityczny atlas Polski".

Prowadzący

Marcin Wojciech Solarz

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry