327.Edukacja włączająca na lekcji biologii i przyrody

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele biologii, Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, Nauczyciele przyrody, Nauczyciele techniki
Kierownik
Ewa Kucharska

Program

  • Cele edukacji włączajacej w szkole.
  • Indywidualizacja pracy z uczniem zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.
  • Dostosowanie scenariusza lekcji biologii i przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością w oparciu o orzeczenia i opinie.
  • Indywidualizacja  oceniania ucznia w edukacji włączajacej.

Organizacja

Zajęcia  prowadzone będą z wykorzystaniem komunikatora ,,Meet". 
Szkolenie odbędzie się w trybie synchronicznym  w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (4 x 2 godziny).
Warunkiem zaliczenia szkolenia jest 90% obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo i wykonanie zadań. 

Prowadzący

Ewa Kucharska

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry