355.Zajęcia terenowe z wykorzystaniem ścieżki rowerowej nad Krzną

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele biologii, Nauczyciele geografii, Nauczyciele historii, Nauczyciele przyrody
Kierownik
Elżbieta Komosa

Program

  • Organizacja zajęć terenowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod.
  • Walory przyrodnicze, historyczne i geograficzne doliny Krzny i Zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów.
  • Opracowanie trasy zajęć terenowych do wykorzystania w szkole. 

 

 

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom lub usługi https://classroom.google.com/.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com). Imienne zaproszenia mailowe do zajęć w Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
W trakcie trwania kursu przewidziane są 2 spotkania synchroniczne w aplikacji  Meet oraz  8-godzinne zajęcia warsztatowe w terenie.
Terminy spotkań synchronicznych zostaną podane w wysłanym zaproszeniu mailowym. 
Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach: 1 grupa - biologia, przyroda; 2 grupa - geografia, historia. 

 

 

Prowadzący

Elżbieta Komosa

Zapisz się

Opcje strony

do góry