346.Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z fizyki na III etapie edukacyjnym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele fizyki
Kierownik
Elżbieta Grzybek

Program

  • Analiza wymagań przekrojowych.
  • Metody  kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów poprzez budowanie związków przyczynowo-skutkowych.
  • Formy analizy ilościowej i jakościowej zjawisk fizycznych.
  • Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń i pokazów.
  • Wykorzystanie różnych źródeł informacji na lekcjach fizyki.

Organizacja

Warsztaty odbędą się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Prowadzący

Elżbieta Grzybek

Andrzej Mazurkiewicz

Zapisz się

Opcje strony

do góry