344.Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów przyrodniczych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Kierownik
Beata Wysokińska

Program

  • Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty z wybranego przedmiotu przyrodniczego.
  • Charakterystyka arkusza egzaminacyjnego.
  • Typy zadań, zasady oceniania.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Organizacja

Szkolenie 4 godzinne w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania online na adres podany przez zgłaszajacego.

Prowadzący

Beata Wysokińska

Zapisz się

Opcje strony

do góry