3410.Krytyczne myślenie w podstawie programowej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
10
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Kierownik
Beata Wysokińska

Program

  • Filozofia TOC.
  • Narzędzia TOC w kształceniu kompetencji kluczowych.
  • Narzędzia TOC: gałąź logiczna, chmurka i drzewo ambitnego celu.
  • Nauka krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Metody stymulacji kreatywności i myślenia twórczego.
  • Rola teorii ograniczeń w doskonaleniu współpracy, komunikacji i samorozwoju.
  • Wybrane narzędzia ITC w nauczaniu i uczeniu się.

Organizacja

Kurs doskonalący trwający dwa tygodnie - 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne i jedno 4 - godzinne, odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu na adres podany przez zgłaszającego. 

Prowadzący

Beata Wysokińska

Zapisz się

Opcje strony

do góry