332.Przyczyny i symptomy trudności w uczeniu się matematyki

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Kierownik
Małgorzata Spierzak

Program

  • Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.
  • Diagnoza dyskalkulii, dysgrafii i dysleksji.

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie Zdalne LSCDN Moodle 3.8 https://zdalne.lscdn.edu.pl/.
Wiadomość mailowa z loginem i hasłem dla uczestnika zostanie wysłana przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Kurs trwa 2 tygodnie (6 godzin pracy zdalnej uczestnika na tydzień).
Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych aktywności oraz uzyskanie łącznie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Prowadzący

Agnieszka Kałakucka

Małgorzata Spierzak

Uwagi

Kontynuacją tematyki poruszanej na tym szkoleniu są treści kursu "Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki ".

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry