338.Trudności w uczeniu się matematyki - geneza, diagnoza, wsparcie

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Kierownik
Elżbieta Wojtowicz

Program

  • Źródła problemów w uczeniu się matematyki.
  •  Ścieżka klęski szkolnej - sposoby przeciwdziałania.
  • Rodzaje trudności i sposoby ich pokonywania.
  • Nauczyciel w roli diagnosty trudności i specjalisty od ich przezwyciężania.
  • Przykłady wartościowych pomocy dydaktycznych do wykorzysystania w pracy wyrównawczej z uczniami, mającymi problemy z matematyką.

Organizacja

Seminarium w trybie zdalnym synchronicznym w wymiarze 3 godzin dydaktycznych realizowane z wykorzystaniem komunikatora internetowego ,,Meet".
Zaproszenie z linkiem do spotkania zostanie wysłane przez prowadzącego co najmniej 24 godziny przed planowanym szkoleniem na adres e-mail podany przez uczestnika.

Prowadzący

Elżbieta Wojtowicz

Zapisz się

Opcje strony

do góry