467.Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2023

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
_Przedmioty humanistyczne i artystyczne
Forma
_Konferencja/sympozjum
Liczba godzin
5
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele języka polskiego
Kierownik
Zofia Siudym

Program

 • Podstawa prawna egzaminu maturalnego w formule 2023 na poziomie rozszerzonym.
 • Język polski na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy.
 • Struktura arkuszy egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym. Typy zadań.
 • Część 1. Test. Rodzaje tekstu wiodącego. Charakterystyka zadań.
 • Część 2. Wypracowanie. Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej.
  Analiza warunków formalnych polecenia.
  Zasady oceniania wypracowania i ich analiza.
  Analiza, ocena i punktowanie prac uczniowskich.
 • Jak pracować nad redagowaniem wypowiedzi zgodnej z kryteriami oceniania. Wskazówki metodyczne.
 • Rola kontekstów w redagowaniu wypowiedzi argumentacyjnej.

Organizacja

Zgłaszając się na szkolenie, proszę wybrać jedną z form uczestnictwa:
Grupa A (stacjonarna). Limit miejsc: 50 (dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 lub ozdrowieńców).
Z uwagi na aktualne zasady bezpieczeństwa i ograniczenia związane z COVID-19 uczestnicy szkolenia stacjonarnego zostaną poproszeni o złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku zaostrzenia przepisów liczba miejsc stacjonarnych może ulec zmianie.
Miejsce szkolenia: w trakcie uzgadniania.

Grupa B (zdalna). Bez limitu miejsc. Link do transmisji zostanie udostępniony dzień przed wydarzeniem.
Szkolenie obydwu grup trwa równoległe, w godz. 15.00-19.00.

Prowadzący

Wioletta Kozak

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry