612.Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe)
Forma
Konferencja
Liczba godzin
7
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele logopedzi, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pedagodzy i psycholodzy szkolni, Pedagodzy specjalni
Kierownik
Dariusz Kiszczak

Program

 • 9.00-9.20 - Rozpoczęcie konferencji
 • 9.20-9.50 – Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki - Przygotowywane zmiany w systemie oświaty w zakresie edukacji włączającej
 • 9.50–10.20 - Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Jakość kształcenia w zróżnicowanej grupie uczniów
 • 10.20–10.50 - Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Ocenianie uczniów w modelu projektowania uniwersalnego
 • 10.50–11.20 - Prof. UWM, dr hab. Agnieszka Żyta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn - Ocena w procesie kształcenia i wsparcia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 • 11.20–11.50 - Prof. UTH, dr hab. Anna Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu - Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach integracyjnych I ogólnodostępnych – rekomendacje
 • 11.50–12.20 - Dr Beata Papuda-Dolińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Zasady przygotowywania materiałów i oceniania uczniów z dysfunkcją wzroku
 • 12.20–12.40 - Przerwa
 • 12.40–13.00 - Dr Renata Kołodziejczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Dylematy oceniania uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej
 • 13.00–13.20 - Dr Agnieszka Dłużniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wybrane aspekty oceniania w pracy z tekstem u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 13.20–13.40 - Dr Aleksandra Borowicz, mgr Natalia Stylińska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Opinia nauczycieli na temat oceniania osiągnięć uczniów w zróżnicowanych grupach klasowych
 • 13.40–14.00 - Mgr Janusz Woźniak - Doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej LSCDN,  Ocenianie na pierwszym etapie edukacyjnym jako efekt poprawnej komunikacji z uczniem i rodzicem (rodzicami). Przykłady praktycznych rozwiązań
 • 14.00–14.20- Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Ocenianie jako (de)motywator dla ucznia zdolnego
 • 14.20 – 14.40 - Mgr Ewa Pietrzak - nauczyciel doradca w  zakresie biologii; Mgr Patrycja Tchórz - ZSP Nr 4 w Zamościu; Mgr Justyna Piskorz-Umylańska - ZSP Nr 3 w Zamościu - Ocenianie kształtujące w edukacji włączającej na lekcji biologii i przyrody
 • 14.40 – Dyskusja i zakończenie Konferencji
Tegoroczna konferencja będzie się skupiała na problematyce trudnej sztuki oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest ona dedykowana specjalistom (pedagogom, psychologom, logopedom), którzy w swojej pracy zawodowej poszukują efektywnych sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem konferencji jest dyskusja na zaproponowany temat oraz popularyzacja wiedzy z zakresu oceniania.

Chcemy rozmawiać o płaszczyznach współpracy nauczycieli i specjalistów w ramach procesu oceniania, czynnikach i aspektach skutecznego oceniania, o priorytetach i celach oraz zasadach wykorzystywanych w ocenianiu.

Organizacja

24 lutego 2021 r.   godz. 9.00 - 14.20

 

 

Prowadzący

Janusz Woźniak

Ewa Pietrzak

Kazimiera Krakowiak

Ewa Domagała-Zyśk

Aleksandra Borowicz

Agnieszka Amilkiewicz-Marek

Agnieszka Żyta

Anna Zamkowska

Beata Papuda-Dolińska

Renata Kołodziejczyk

Agnieszka Dłużniewska

Natalia Stylińska

Patrycja Tchórz

Justyna Piskorz-Umylańska

Marzena Machałek

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry