612.Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe)
Forma
Konferencja
Liczba godzin
7
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele logopedzi, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pedagodzy i psycholodzy szkolni, Pedagodzy specjalni
Kierownik
Dariusz Kiszczak

24 lutego 2021 r.   godz. 9.00 - 14.20

 

 

Tegoroczna konferencja będzie się skupiała na problematyce trudnej sztuki oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest ona dedykowana specjalistom (pedagogom, psychologom, logopedom), którzy w swojej pracy zawodowej poszukują efektywnych sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem konferencji jest dyskusja na zaproponowany temat oraz popularyzacja wiedzy z zakresu oceniania.

Chcemy rozmawiać o płaszczyznach współpracy nauczycieli i specjalistów w ramach procesu oceniania, czynnikach i aspektach skutecznego oceniania, o priorytetach i celach oraz zasadach wykorzystywanych w ocenianiu.

Program

 • 9.00 - Rozpoczęcie konferencji
 • 9.15–9.45 - Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Jakość kształcenia w zróżnicowanej grupie uczniów
 • 9.45–10.15 - Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Ocenianie uczniów w modelu projektowania uniwersalnego
 • 10.15–10.45 - Prof. UWM, dr hab. Agnieszka Żyta – Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn - Ocena w procesie kształcenia i wsparcia ucznia zniepełnosprawnością intelektualną
 • 10.45–11.15 - Prof. UTH, dr hab. Anna Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu - Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach integracyjnych I ogólnodostępnych – rekomendacje
 • 11.15–11.45 - Dr Beata Papuda-Dolińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Zasady przygotowywania materiałów i oceniania uczniów z dysfunkcją wzroku
 • 11.45–12.00 - Przerwa
 • 12.00–12.20 - Dr Renata Kołodziejczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Dylematy oceniania uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej
 • 12.20–12.40- Dr Agnieszka Dłużniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej –Wybrane aspekty oceniania w pracy z tekstem u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 12.40–13.00 - Dr Aleksandra Borowicz, mgr Natalia Stylińska – Opinia nauczycieli na temat oceniania osiągnięć uczniów w zróżnicowanych grupach klasowych
 • 13.00–13.20 - Mgr Janusz Woźniak - Doradca metodyczny ds. edukacjiwczesnoszkolnej LSCDN,  Ocenianie na pierwszym etapie edukacyjnym jako efekt poprawnej komunikacji z uczniem i rodzicem (rodzicami). Przykłady praktycznych rozwiązań
 • 13.20–13.40 - Mgr Joanna Soboń - Konsultant ds. logopedii LSCDN -Diagnozowanie logopedyczne jako komponent oceniania w edukacji włączającej uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
 • 13.40–14.00- Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Ocenianie jako (de)motywator dla ucznia zdolnego
 • 14.00–14.20 - Mgr Ewa Pietrzak - nauczyciel doradca w  zakresie biologii; Mgr Patrycja Tchórz - ZSP Nr 4 w Zamościu; Mgr Justyna Piskorz-Umylańska - ZSP Nr 3 w Zamościu - Ocenianie kształtujące w edukacji włączającej na lekcji biologii i przyrody

Prowadzący

Janusz Woźniak

Ewa Pietrzak

Kazimiera Krakowiak

Ewa Domagała-Zyśk

Aleksandra Borowicz

Agnieszka Amilkiewicz-Marek

Joanna Soboń

Agnieszka Żyta

Anna Zamkowska

Beata Papuda-Dolińska

Renata Kołodziejczyk

Agnieszka Dłużniewska

Natalia Stylińska

Patrycja Tchórz

Justyna Piskorz-Umylańska

Zapisz się

 • 612/ONL/DCXII/A/2021

  LSCDN. Szkolenie Online (LU)

  24.02.2021 09:00 - 14:20
  Szkolenie online. Prowadzi ośrodek w Lublinie.
   
   
  bezpłatne
  Ilość wolnych miejsc: 88

Opcje strony

do góry