217.Nadzór dyrektora szkoły/placówki nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Forma
Konferencja
Liczba godzin
5
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Organizacja

 21 lutego (piątek) 2020 r. godz. 10.00 - 14.00

 Miejsce realizacji zajęć:  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, sala nr 6

Program

 • Nadzór dyrektora szkoły/placówki nad organizacją i udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  – spostrzeżenia z pełnionego nadzoru pedagogicznego przez LKO. Kontrole planowe w zakresie udzielania ppp w roku
  szk. 2019/2020  –  Aleksandra Sępoch, p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania.
 • Współpraca szkoły/placówki z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce – Ewa Bartos, wicedyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie.
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu i szkole – wzory dokumentów
  Alicja Ciszek-Roskal, nauczyciel konsultant LSCDN w Lublinie.
 • Przykłady dobrych praktyk - Magdalena Boroń, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka
  w Lublinie.

Prowadzący

Magdalena Boroń

Alicja Ciszek-Roskal

Ewa Bartos

Aleksandra Sępoch

Zapisz się

Opcje strony

do góry