581.Dziecko z zaburzeniami artykulacji w przedszkolu, szkole i placówce

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe)
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, Nauczyciele wychowania przedszkolnego, Wychowawcy świetlic, _Zainteresowani nauczyciele
Kierownik
Joanna Soboń

Organizacja

 28 lutego (piątek) 2020 r.  godz. 14.30 - 18.15

 29 lutego (sobota) 2020 r. godz. 9.00 - 13.45

Program

 

  • Aspekt prawny pomocy logopedycznej.
  • Kompetencje a sprawności realizacyjne.
  • Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń artykulacji.
  • Podstawy fonetyki artykulacyjnej z fonologią.
  • Badanie wymowy.
  • Charakterystyka wad artykulacyjnych i zaburzeń struktury wyrazu.
  • Wady wymowy a trudności w czytaniu i pisaniu. 
  • Programowanie pracy z dzieckiem z zaburzeniami artykulacji.
  • Organizacja pomocy logopedycznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. 

Prowadzący

Joanna Soboń

Zapisz się

Opcje strony

do góry