587.Teachers for Teachers - Practitioners' Forum

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Języki obce
Forma
Konferencja
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele języka angielskiego, Nauczyciele języków obcych
Kierownik
Małgorzata Tetiurka

Organizacja

21 marca (sobota) 2020 r. godz. 10.00 - 14.30

Miejsce realizacji zajęć:  Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie, ul. Krasińskiego 7

Program

            Przykłady dobrej praktyki:

  • ciekawe pomysły na przeprowadzenie lekcji,
  • sposoby pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi lub mającymi problemy z nauką,
  • relacje z realizacji projektów międzynarodowych i konkursów językowych,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,
  • realizacja procesu dydaktycznego w świetle nowej podstawy programowej,
  • ocenianie kształtujące,
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
    oraz możliwości psychofizycznych ucznia.


 

Prowadzący

Małgorzata Tetiurka

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry