903.Kurs na wychowawcę wypoczynku

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Kursy kwalifikacyjne
Obszar
Szkolenia dające uprawnienia
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
36
Cena
100.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek

Organizacja

2020 r. I-II kw.

Po zebraniu grupy (minimum 15 osób) osoby zainteresowane zostaną poinformowane o terminie i miejscu realizacji kursu.

Program

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
  • Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  • Obowiązki wychowawcy grupy.
  • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynkowej.
  • Krajoznawstwo i turystyka.
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
  • Zajęcia praktyczno-techniczne.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku według Załącznika Nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).

Prowadzący

Andrzej Zieliński

Barbara Kratiuk

Artur Gontarz

Joanna Kraczkowska

Opcje strony

do góry