515.Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Specjalne potrzeby edukacyjne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Kierownik
Marzanna Dybcio, Bożena Lewtak

Organizacja

2018 r. III-IV kw., 2019 r. I-II kw.

Program

 • Charakterystyka autyzmu i Zespołu Aspergera.
 • Identyfikacja dziecka autystycznego i z Zespołem Aspergera.
 • Przyczyny i uwarunkowania autyzmu, Zespołu Aspergera.
 • Diagnoza i narzędzia diagnostyczne.
 • Identyfikacja kryteriów diagnostycznych – analiza przypadków uczniów autystycznych i z Zespołem Aspergera.
 • Wywiad wstępny przed przystąpieniem do pracy z uczniem.
 • Określanie potrzeb edukacyjno-terapeutycznych ucznia.
 • Nabywanie umiejętności prostych i złożonych.
 • Przegląd metod terapii autyzmu i Zespołu Aspergera.
 • Strategie pracy nauczyciela z uczniem autystycznym i z Zespołem Aspergera.
 • Programy terapeutyczne a programy edukacyjno-wychowawcze.

Prowadzący

Bożena Lewtak

Marzanna Dybcio

Opcje strony

do góry