514.Zajęcia rewalidacyjne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Specjalne potrzeby edukacyjne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Kierownik
Agnieszka Szajda, Marzanna Dybcio, Bożena Lewtak

Organizacja

2018 r. III-IV kw., 2019 r. I-II kw.

Program

  • Zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz ich symptomy.
  • Istota zajęć rewalidacyjnych.
  • Podstawy prawne i dokumentacja realizacji zajęć rewalidacyjnych.
  • Zadania, metody, formy pracy rewalidacyjnej w szkole.
  • Elementy diagnozy w czasie zajęć rewalidacyjnych.
  • Wybrane ćwiczenia rewalidacyjne usprawniających zaburzone sfery rozwojowe ucznia.
  • Analiza scenariuszy zajęć rewalidacyjnych – określanie celów zajęć.
  • Opracowywanie programu/planu pracy rewalidacyjnej.

Prowadzący

Bożena Lewtak

Marzanna Dybcio

Opcje strony

do góry