508.Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Specjalne potrzeby edukacyjne
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Kierownik
Barbara Kostrobała, Bożena Lewtak

Organizacja

2018 r. IV kw.

Program

  • Zmiany w przepisach prawa w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Analiza podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  • Procedura konstruowania IPET.
  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
  • Dobór metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  • Planowanie pracy w oparciu o IPET.

Prowadzący

Bożena Lewtak

Barbara Kostrobała

Opcje strony

do góry