Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Zaproszenie na ogólnopolski etap Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, PKP Intercity, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC zaprasza laureatów regionalnego etapu Olimpiady pod opieką nauczycieli do udziału w etapie ogólnopolskim.

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” odbędzie się dnia 23.04.2024 r. w godz. 12:00-15:00 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, Lublin według poniższego harmonogramu:

  • 12:00-13:00 Rejestracja uczestników etapu ogólnopolskiego
  • 13:00-13:15 Inauguracja ogólnopolskiego etapu Olimpiady
  • 13:15-14:00 Wykłady tematyczne
  • 14:00–14:10 Rozdanie testów
  • 14:10-14:50 Etap ogólnopolski Olimpiady
  • 14:50-15:00 Zakończenie

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w etapie ogólnopolskim w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów. Wykaz laureatów etapu regionalnego dostępny jest na stronie LSCDN.

W imieniu organizatorów
Wiceprzewodniczący
Komitetu Głównego Olimpiady
Krzysztof Staruch

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry