Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 29.03.2024
Autor: Bożena Jarmuł

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” 2024

22 marca 2024 roku odbył się regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”. W pięciu ośrodkach regionalnych, do II etapu przystąpiło 461 uczniów z 177 zespołów reprezentujących 59 szkół technicznych zlokalizowanych w 10 województwach. W przygotowanie uczniów do Olimpiady zaangażowało się około 190 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Olimpiada organizowana jest pod honorowym patronatem:

 • Ministra Edukacji i Nauki
 • Wojewody Lubelskiego,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • Prezydenta Miasta Lublin,
 • Rektora Politechniki Lubelskiej,
 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • PKP Intercity,
 • Fundacji VCC.

Regionalne ośrodki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”:

 • Lublin – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, 20-346 Lublin ulica Długa 6 /województwa: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie/.
 • Pułtusk – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ulica Tysiąclecia 12 /województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie/.
 • Tychy – Zespół Szkół nr 7 w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Browarowa 1a /województwa: śląskie, wielkopolskie/.
 • Chojnice – Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach, 89-620 Chojnice ulica Kościerska 10 /województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie/.
 • Żychlin k/ Konina - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, 62-571 Żychlin, ul. Parkowa 2

Uroczysta inauguracja Ogólnopolskiej Olimpiady, transmitowana do wszystkich ośrodków regionalnych, odbyła się w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ośrodku w którym do etapu regionalnego przystąpiło 328 uczniów z woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.

Uczestnicy wysłuchali wykładu tematycznego „Zapotrzebowanie krajowego i wojewódzkiego rynku pracy na zatrudnienie pracowników w wybranych zawodach”, wygłoszonego przez Pana  Grzegorza Gach, Zastępcę Naczelnika Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Regionalny etap Olimpiady swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:

 • Pan dr inż. Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
 • Pan dr inż. Michał Charlak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej,
 • Pan Wojciech Kulik, wiceprezes oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Pan Krzysztof Paluch, wizytator, Kuratorium Oświaty w Lublinie, reprezentujący Pana Tomasz Szabłowskiego Kuratora Oświaty w Lublinie
 • Pan Wojciech Polak, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin reprezentujący Pana Mariusza Banacha Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin i Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
 • Pani Joanna Olejewska specjalista ds. zamówień publicznych, Fundacji VCC,
 • Pan Grzegorz Gach, zastępca Naczelnika Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
 • Pani Ewa Dębska i Pani Bożena Jarmuł, doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wyniki etapu regionalnego zostaną opublikowane na stronie Olimpiady 3.04.2024 r. i przesłane na oficjalne e-maile szkół, z których uczniowie biorą udział w Olimpiadzie.

Etap Ogólnopolski Olimpiady odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w godz. 12.00-15:00 według następującego harmonogramu:

 • 12:00-13:00 rejestracja uczestników etapu ogólnopolskiego
 • 13:00-13:15 inauguracja ogólnopolskiego etapu Olimpiady
 • 13:15-14:00 wykłady tematyczne
 • 14:00 – 14:10 rozdanie testów
 • 14:10-14:50 etap ogólnopolski Olimpiady
 • 14:50-15:00 zakończenie.

Dziękujemy Dyrektorom Ośrodków Regionalnych Olimpiady, dyrektorom szkół biorących udział w Olimpiadzie, nauczycielom przygotowującym testy i uczniów do Olimpiady, uczestnikom etapu regionalnego i wszystkim zaangażowanym w organizację techniczno-merytoryczną.

Komitet Główny
Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej
„Rok przed dyplomem"

Galerie:

Lublin https://zsen.lublin.eu/szczegoly-galerii/regionalny-etap-ogolnopolskiej-olimpiady-zawodowej-rok-przed-dyplomem-2778?parent_way=1875

Żychlin https://zychlin.edu.pl/aktualnosci/1419-rok-przed-dyplomem

Pułtusk https://zszpultusk.edu.pl/2024/03/22/regionalny-etap-ogolnopolskiej-olimpiady-zawodowej-rok-przed-dyplomem/

 

Opcje strony

do góry