Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 19.05.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Wyniki etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

Szczegółowe wyniki z III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady zawodowej „Rok przed dyplomem”, zostały przesłane na oficjalne konta e-mail szkół, których uczniowie biorą udział w Olimpiadzie.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów i finalistów Olimpiady.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie gratulujemy uzyskanych bardzo dobrych wyników!

Dyrektorom szkół, dziękujemy za zaangażowanie w rozwijanie pasji i zainteresowań zawodowych młodzieży.
Życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy laureatów i finalistów, pod opieką nauczycieli na Konferencję podsumowującą Olimpiadę, która odbędzie się 12.06.2023 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, według następującego harmonogramu:

  • 12:00-13:00 rejestracja uczestników
  • 13:00-13:15 powitanie/przemówienia zaproszonych gości
  • 13:15-14:00 wykład tematyczny
  • 14:00-15:00 rozdanie dyplomów i nagród
  • 15:00-15:15 zakończenie

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w konferencji, w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.

Opcje strony

do góry