Centrum LSCDN

Konkursy przedmiotowe

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 19.11.2018
Autor: Gabriela Porzyć

Pożegnanie Doktor Marii Urszuli Sobczak

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
Ks. J. Twardowski

5 listopada  2018 roku pożegnaliśmy doktor Marię Urszulę Sobczak - cenionego pedagoga i dydaktyka, powszechnie znaną i szanowaną w środowisku oświatowym Lublina  oraz województwa lubelskiego  specjalistkę w zakresie pomiaru dydaktycznego, badania osiągnięć uczniów, diagnozy edukacyjnej oraz egzaminowania.

Z ogromnym zaangażowaniem, życzliwością i pasją poznawczą skutecznie doskonaliła różnorodne umiejętności edukacyjne dyrektorów szkół, doradców metodycznych, nauczycieli, niestrudzenie pracując w Instytucie Kształcenia Nauczycieli (Oddział w Lublinie), następnie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,  natomiast  w latach 1999 - 2006 w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

W latach 1997-1999 współtworzyła Wojewódzką Komisję Badania Kompetencji Uczniów Klas Ósmych z języka polskiego i matematyki w Lublinie, a następnie  szkoliła zespoły egzaminatorów oraz konstruowała specjalistyczne narzędzia pomiaru dydaktycznego, które zostały wykorzystane w prowadzonych badaniach osiągnięć uczniów. Dydaktyczny profesjonalizm, wysokie poczucie etosu zawodowego i kultury pedagogicznej Doktor Marii Urszuli Sobczak potwierdziły przygotowane pod jej kierunkiem wnikliwe opracowania wyników podejmowanych badań oświatowych, raporty i liczne artykuły, które prezentowała jako wieloletni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej podczas corocznych konferencji.

Doktor Maria Urszula Sobczak w  kontaktach zawodowych i relacjach koleżeńskich zawsze ujmowała wszystkich swoją serdeczną otwartością, zrozumieniem i wielką skromnością. Priorytetem jej wszystkich  działań było zawsze dobro uczniów i dbałość o wysoką jakość ich kształcenia we wszystkich jego aspektach.

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina"- tak o doktor Marii Urszuli Sobczak mógłby powiedzieć niejeden z tych, którzy mieli sposobność współpracy lub choćby krótkiego tylko spotkania, czy rozmowy.

Niech więc dana nam wszystkim pamięć tych wspólnych dobrych chwil, tych spotkań i dyskusji pełnych nieoczekiwanych spostrzeżeń lub zaskakujących wniosków, tych głosów troski o efekty podejmowanych działań, tych minut radości z uzyskanych rezultatów łączy nas zawsze w serdecznym  wspomnieniu Doktor Marii Urszuli Sobczak.

Opcje strony

do góry