Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2024 w Szkole Sióstr Urszulanek

Organizatorami „Science Movie” są: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W VII edycji konkursu w pracach jury wziął udział przedstawiciel LSCDN dr Dariusz Kiszczak.

  • członkowie komisji
  • 1

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Krzysztof Komorski - Wojewoda Lubelski, Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pan Tomasz Szabłowski – Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W trakcie uroczystości z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy nagrodzone prace, podziwiając kreatywność twórców, ich zaangażowanie w odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz wysłuchaliśmy krótkiego koncertu muzyki poważnej w wykonaniu ucznia szkoły Piotra Borkowskiego.

Koordynatorki Konkursu Pani Bożena Szypuła i Pani Iwona Jagła-Izdebska podziękowały uczestnikom, w tym osobom zaangażowanym w prace komisji konkursowej, gratulując uczniom wiedzy z przedmiotów ścisłych i umiejętności filmowych, którymi wykazali się wszyscy uczestnicy „Science Movie” i które zostały wysoko ocenione przez jury.

Laureaci VII edycja Konkursu „Science Movie” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe i cenne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu i jego sponsorów.

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie” 2024 dla uczniów ze szkół podstawowych przyczynia się do promocji nauki a zwłaszcza przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Linki do nagrodzonych filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=DwF_wUlS6hU

https://www.youtube.com/watch?v=5yszQZcahKM

 

Więcej informacji o Konkursie na stronach internetowych SP Sióstr Urszulanek w Lublinie

Opcje strony

do góry