Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 24.10.2023
Autor: LSCDN

X edycja Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii (rejestracja uczestników)

Do 8 listopada br. potrwa rejestracja do X edycji Olimpiady Solidarności! W etapie szkolnym organizatorzy zapraszają do udziału uczniów klas III liceów i IV techników. Do zdobycia są indeksy na studia oraz stypendia.

Pierwszy etap konkursu (szkolny) odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie.

Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.

Etap szkolny zostanie zorganizowany przez nauczyciela zgłaszającego szkołę do konkursu. Nauczyciel ten, zwany Przewodniczącym Komisji Konkursowej, wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły stworzy Szkolną Komisję Konkursową, czuwającą nad regulaminowym przebiegiem pierwszego etapu konkursu.

Wyniki pierwszego etapu konkursu wraz z listą uczniów, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego, zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu do 27 listopada 2023 roku.

Do drugiego etapu konkursu z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów, ale nie mniejsze niż 35% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.

W przypadku, gdy uczniów z najlepszymi wynikami będzie więcej niż dwóch, zostanie przeprowadzona dogrywka.

Do drugiego etapu awansuje również 5 uczniów z najwyższą liczbą punktów z 3 miejsc spośród uczestników z całego województwa. Uczniów z 3 miejsc można zgłosić do ewentualnego uczestnictwa w etapie wojewódzkim jeśli uzyskają co najmniej 95% maksymalnej ilości punktów. Uzyskanie 3 miejsca i wyniku 95% maksymalnej liczby punktów nie gwarantuje wzięcia udziału w etapie wojewódzkim.

Etap wojewódzki będzie miał miejsce w marcu 2024,  3 dni warsztatów studyjnych w kwietniu 2024 i finał w czerwcu 2024. Zwieńczeniem całości będzie niespodzianka, przygotowana przez organizatorów i ambasadora kultury X edycji Konkursu.

Podczas gali wszyscy finaliści uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi a 9 najlepszych uczniów otrzyma dodatkowo indeksy na studia stacjonarne oraz stypendia naukowe.

Organizatorami X edycji Olimpiady są Fundacja Centrum Solidarności oraz Instytut Dziedzictwa Solidarności. Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej info: KO w Lublinie Olimpiada Solidarności

Opcje strony

do góry