Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs wiedzy i umiejętności „Ukraina – terra (in)cognita”

Edycja XIV – 2023 w ramach festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina” pod patronatem Ambasady Ukrainy w RP

          

Motto: „Odkryjmy Ukrainę znaną i zapomnianą”

To już czternaste spotkanie festiwalowe z naszym wschodnim sąsiadem Polski – Ukrainą. Tysiąc lat wspólnego sąsiedztwa zaowocowało różnymi wydarzeniami w historii – tymi, które dzieliły ludzi, jak i tymi, o których mówimy z radością. Przed nami wspólne budowanie lepszej Europy bez konfliktów, wojen, napięć, lecz Europy pokoju, wspólnych wartości, partnerstwa, szacunku i zaufania.

            Nasz konkurs jest propozycją i zachętą do dialogu, do lepszego poznania naszych sąsiadów. Zapraszamy do niego młodzież ze szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i liceów nie tylko z Lublina, lecz również z innych miast.

Organizatorzy

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:

 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań o naszym wschodnim sąsiedzie
 • przygotowanie do przyszłej współpracy ludzi z obu stron granicy oraz budowanie dialogu międzykulturowego
 • zachęcenie do realizacji wspólnych projektów
 • przełamywanie stereotypów na temat sąsiadów
 • dążenie do wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania obu narodów
 • poznanie dziedzictwa kulturowego Ukrainy (literatura, architektura, muzyka, sport, kino, kuchnia, teatr i in.)
 • poznanie miast partnerskich Lublina w Ukrainie.

2. Organizatorzy konkursu: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina”. Festiwal odbywa się przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin.

3. Uczestnicy konkursu: młodzież klas 7-8 szkół podstawowych oraz licealnych Polski. Liczba zgłoszonych kandydatów z każdej szkoły/liceum jest nieograniczona.

4. Zadania konkursowe:

 • uczestnicy rozwiązują indywidualnie zadania w formie testu z mapką konturową Ukrainy. Oddzielnie piszą test uczniowie liceum, oddzielnie – klas podstawowych.
 • podczas sprawdzania testu uczestnicy konkursu będą mieć okazję wziąć udział w wydarzeniach integracyjnych.
 • Ok. 12.30-13.00 – wyłonienie zwycięzców konkursu.

5. Formy aktywności, jakimi muszą wykazać się uczestnicy:

 • znajomość nazw największych miast Ukrainy
 • wiedza z zakresu geografii i historii państwa
 • znajomość nazwisk wybitnych Ukraińców (wykaz w punkcie 10 regulaminu)
 • umiejętność rozpoznawania na zdjęciach wybranych obiektów zabytkowych Ukrainy (wykaz w punkcie 10 regulaminu)
 • znajomość kultury ukraińskiej – tradycje, literatura, film, muzyka, nauka architektura, muzyka, sport, kino, kuchnia, teatr i in.).

6. Kryteria zadań konkursowych:

Jury sprawdzi testy i wyłoni trzy najlepsze prace. Wyniki konkursu będą na stronie festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina” na Facebook: https://www.facebook.com/UkrainawCentrumLublina

7. Kalen darz konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 18 października 2023 r.
 • zgłoszenie szkół drogą mailową odbywa się do dnia 10 listopada 2023 r. na adres: ukraina.terraincognita@gmail.com z dopiskiem Konkurs ”Ukraina – terra (in) cognita”.
 • konkurs odbędzie się 13 listopada 2023 o godz. 10.00.
 • Konkurs odbędzie się w XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

8. Jury konkursu:

 • FKDP – dr Iryna Kostetska
 • pani dr Nadia Gergało-Dąbek, Centrum Europy Wschodniej, UMCS
 • pani Iwona Kryczka, nauczycielka geografii XXIX Liceum Ogólnokształcącego
  im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

9. Zakres tematyczny do konkursu:

            a) symbole Ukrainy (flaga, godło, hymn – kolory, kształt, znaczenie, pochodzenie)

            b) tradycje ukraińskie (stroje ludowe, zwyczaje, kuchnia ukraińska)

            c) geografia Ukrainy (największe miasta, rzeki, góry; podział administracyjno-terytorialny)

            d) waluta (postacie umieszczone na banknotach, ich znaczenie w dziejach Ukrainy)

e) elementy ukraińskie w Lublinie (topografia (skwer Szewczenki, ulica Ruska i in.), instytucje państwowe (Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie), militarne (Polsko-Ukraińsko-Litewska Brygada); religijne (cerkwie wschodnie), młodzieżowe (Płast); miejsca pamięci (cmentarz na Lipowej, pomnik żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, pomnik ofiarom Wielkiego Głodu itp.).

            f) kultura ukraińska (literatura, sztuka, architektura, muzyka, nauka)

10. Najważniejsze wydarzeń w historii Ukrainy, które rzutowały na jej dzieje:

 1. Okres Rusi Kijowskiej
 • 988 – Chrzest Rusi Kijowskiej (potomek Ruryka Włodzimierz Wielki przyjął chrzest z Bizancjum)
 • 1240 – mongolski najazd na Ruś, zdobycie Kijowa (dla LO)
 • 1253 – koronacja Daniela Halickiego na Króla Rusi (1253–1264) (dla LO)
 1. Okres Siczy Zaporoskiej
 • koniec XV w. – powstanie Siczy Zaporoskiej
 • 1654 – Ugoda perejasławska, podporządkowanie Siczy Moskwie (dla LO)
 • 1775 – likwidacja Siczy Zaporoskiej przez Katarzynę II (dla LO)
 1. Okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • 1569 – Unia Lubelska
 • 1658 – Unia Hadziacka (dla LO)
 1. 1710 – pierwsza ukraińska Konstytucja Pyłypa Orłyka
 2. 1721 –  pozbawienie Ukrainy jej historii i dziedzictwa, dekret cara Piotra I Wielkiego o przemianowaniu Państwa Moskiewskiego (Moskowii) na Rosję (grecka nazwa Rusi) (dla LO)
 3. Okres pierwszej niepodległości Ukrainy
 • 20 XI.1917 – utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej
 • 2020 -  polsko-ukraiński sojusz Józefa Piłsudzkiego i Symona Petlury
 1. Okres ZSRR
 • 1922-1933 – Wielki Głód – ludobójstwo Ukrainy dokonane poprzez wywołanie sztucznego głodu, wskutek którego na wschodzie i południu Ukrainy zginęło od 6 do 10 mln ludzi
 • 1986 r. – wybuch elektrowni w Czarnobylu
 • 1990 r. – rewolucja na granicie (dla LO)
 1. Okres drugiej niepodległości
 • 24 sierpnia 1991 – odzyskanie niepodległości Ukrainy
 • 28 czerwca 1996 – uchwalenie Konstytucji Ukrainy (dla LO)
 1. Listopad 2004 – Pomarańczowa Rewolucja.
 2. Listopad 2013 – EuroMajdan/Rewolucja Godności
 3. 2014r. – 2021 – Antyterrorystyczna operacja na Wschodzie Ukrainie
 4. Od 24.02.2022 – wielkoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę

 Znane postacie

            Historia:

Literatura:

Filozofia i historia:

Malarstwo:

Muzyka:

Zwycięskie piosenki w Eurowizji:

UWAGA! Wideo obowiązkowe do oglądania. Na ich podstawie będą sformułowane pytania:

Piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=iV_4XvldJw0 – „Czerwona Ruta”

https://www.youtube.com/watch?v=eq2ENtUDssQ – „Hucułka Ksenia”

https://www.youtube.com/watch?v=ZkYWRgGcj_o – „Bila topoli”

https://www.youtube.com/watch?v=RfCwrvo61KU – „Ja pidu w daleki hory”

https://www.youtube.com/watch?v=zesq35a-xp0 – „Na nebi”

 

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry