Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizują XXV Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, jak również ich spedycja.

Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju własnych pasji.

Finaliści oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju.

Zawody poszczególnych stopni Olimpiady zaplanowano w następujących terminach:

I etap szkolny – 20 października 2023 r.

II etap okręgowy – 24 listopada 2023 r.

III etap ogólnopolski – 14-15 marca 2024 r.

Więcej info: KO w Krakowie ZSPS w Poznaniu

Opcje strony

do góry