Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 08.09.2023
Autor: LSCDN

„Sprawiedliwi z Markowej” – konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji

MEiN i IPN zachęcają nauczycieli historii i innych przedmiotów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Sprawiedliwi z Markowej”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconej rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej.


Wśród najważniejszych celów konkursu są:

  • rozszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o kreatywne i innowacyjne metody nauczania historii;
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli o zjawisku polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej-hitlerowskiej;  
  • przybliżenie nauczycielom biorącym udział w konkursie postaci Józefa Ulmy i członków jego rodziny w związku z ich beatyfikacją;
  • wykorzystanie zdobytych w konkursie kompetencji do poszerzania wiedzy uczniów o Holokauście i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

Scenariusz lekcji powinien przekładać się na 45-minutową lekcję szkolną i zostać zrealizowany przez nauczyciela w praktyce. Uczestnik konkursu będzie musiał przedstawić potwierdzające to zaświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły. Scenariusz lekcji musi zawierać:

  • informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
  • informacje dotyczące fenomenu polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
  • informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej; 
  • informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Nauczyciele mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 30 października 2023 r. na adres na adres poczty elektronicznej: sprawiedliwizmarkowej@kuratorium.lublin.pl 
(Uwaga! Wskazany adres e-mail przeznaczony jest tylko dla nauczycieli z województwa lubelskiego).

Do 10 grudnia 2023 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie zostanie opublikowana lista trzech projektów zakwalifikowanych do ogólnopolskiego finału konkursu. Następnie zostaną one przekazane Kapitule Konkursu, która będzie oceniała scenariusze lekcji przyjęte do etapu ogólnopolskiego.

Więcej info: MEiN   KO w Lublinie

Opcje strony

do góry