Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 23.05.2023
Autor: LSCDN

Wojewódzki Konkurs „Jesteśmy razem i blisko siebie”

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR), Lubelski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Lublinie zapraszają społeczności szkół podstawowych i ponadpodstawowych (nie indywidualnych uczestników) z województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Jesteśmy razem i blisko siebie”.

Termin rejestracji szkół do 31 maja 2023 r.
Konkurs pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki.

     

Cele Konkursu:

  • budowanie relacji i dialogu z osobami z różnych krajów i kręgów kulturowych;
  • integracja uczniów polskich i cudzoziemskich z terenu woj. lubelskiego poprzez wspólne podejmowanie wyzwań;
  • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z innych krajów i kręgów kulturowych;
  • promowanie otwartości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży, poprzez przełamywanie barier językowych i kulturowych.

Zadanie konkursowe to nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji ukazującej działania szkoły/placówki na rzecz integracji dzieci polskich i cudzoziemskich (w środowisku szkolnym, społeczności lokalnej), pomocy uchodźcom, relacje pomiędzy uczniami/członkami społeczności szkolnej różnych narodowości; treść materiału powinna odzwierciedlać tytuł Konkursu „Jesteśmy razem i blisko siebie” i odpowiadać na jego cele.

Szkoła może zgłosić 1 pracę do udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac, Kapituła Konkursu nie dokona oceny żadnej z nich.

Rejestracja uczestników - link.

Harmonogram Konkursu:
Zgłoszenia udziału w Konkursie do 31 maja 2023 r.
Przesłanie linku do strony/serwera z nagraniem do 12 czerwca 2023 r.
Posiedzenie Kapituły konkursowej - 13 czerwca 2023 r.
Publikacja listy zwycięzców Konkursu na stronie www.kuratorium.lublin.pl – do 15 czerwca 2023 r.
Uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu – 20 czerwca 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu.

W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą: • przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, • przedstawiciel Biura Terenowego UNHCR w Lublinie, • przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, • przedstawiciel Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN).

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry