Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkursy: "Rok przed Maturą – Fizyka", "Rok przed Maturą – Matematyka"

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach "Rok przed Maturą – Fizyka" oraz "Rok przed Maturą – Matematyka".

Konkursy adresowane są do uczniów przedostatnich klas szkół ponadpodstawowych i odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują w szkołach arkusz zadań na poziomie maturalnym. Następnie najlepsi uczniowie z każdej szkoły spotkają się w drugim etapie organizowanym na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Konkurs "Rok przed Maturą – Fizyka"

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – w szkołach;

Etap II – w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.

Arkusze zadań konkursowych obydwu etapów mają formę zbliżoną do arkusza maturalnego i zawierają zadania różnego typu: zadania zamknięte typu prawda – fałsz, zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Czas przewidziany na rozwiązanie arkusza I etapu to 90 minut, II etapu – 150 minut.

Zakres wymagań:Etap I:

 • mechanika punktu materialnego;
 • zjawiska hydrostatyczne;
 • mechanika bryły sztywnej;
 • pole grawitacyjne;
 • ruch drgający harmoniczny;
 • zjawiska termodynamiczne;
 • pole elektrostatyczne;
 • prąd stały;
 • Etap II: zakres dla etapu I oraz:
 • pole magnetyczne;
 • indukcja elektromagnetyczna.

Konkurs "Rok przed Maturą – Matematyka" 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – w szkołach;

Etap II – w Instytucie Matematyki UMCS w Lublinie

Arkusze zadań konkursowych obydwu etapów mają formę zbliżoną do arkusza maturalnego i zawierają zadania różnego typu: zadania zamknięte typu prawda – fałsz, zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Czas przewidziany na rozwiązanie arkusza I etapu to 90 minut, II etapu – 150 minut.

Zakres wymagań: Etap I:

 • Zbiory liczbowe, działania na zbiorach;
 • Liczby rzeczywiste – podstawowe działania na liczbach rzeczywistych w tym potęgi i pierwiastki, logarytmy, równania, nierówności, wartość bezwzględna;
 • Elementy teorii liczb: cechy podzielności, NWD, NWW;
 • Funkcje i ich własności (dziedzina, przeciwdziedzina, miejsca zerowe, różnowartościowość, monotoniczność, okresowość, parzystość, przekształcenia wykresów funkcji);
 • Wykresy i własności funkcji: liniowej, kwadratowej, wielomianów, funkcji homograficznej, funkcji trygonometrycznych;
 • Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi;
 • Geometria płaska – trójkąty, czworokąty, koła i okręgi w tym okręgi opisane i wpisane na trójkącie i czworokącie, twierdzenie sinusów i cosinusów;
 • Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymierne w tym również z wartością bezwzględną i z parametrem;
 • Ciągi liczbowe (ciąg arytmetyczny, geometryczny, szereg geometryczny, granice ciągów);
 • Geometria analityczna;
 • Elementy kombinatoryki. Dwumian Newtona. Trójkąt Pascala.

Etap II: zakres dla etapu I oraz: elementy analizy matematycznej, rachunek pochodnych w tym zadania optymalizacyjne.

Więcej info: UMCS

Opcje strony

do góry