Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 22.11.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Konkurs dla młodzieży "Zwyczajni krewni o losach niecodziennych”

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie zaprasza młodzież do udziału w konkursie „Zwyczajni krewni o losach niecodziennych”.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie tematykę historyczną i artystycznej kreatywności.

Praca konkursowa wykonana techniką pop up lub lapbooka powinna ukazywać losy trzech pokoleń członków rodziny na tle wydarzeń historii Polski z XX i XXI wieku. Wydarzenia mogą dotyczyć wojen światowych, komunizmu, repatriacji, emigracji czy innych wydarzeń historycznych tego czasu.

Działanie konkursowe jest realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Losy rodzinne w nawiązaniu do wydarzeń historii najnowszej z motywem Kresów w tle” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie: https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/stowarzyszenie.

Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w terminie do 9 grudnia 2022 r. (piątek) na adres organizatora: Stowarzyszenie Lubelski Plastyk Lublin 20-612, ul. Muzyczna 10 A z dopiskiem
„Praca na konkurs”. Liczy się data stempla pocztowego.

Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a) udział w gali podsumowującej konkurs w siedzibie organizatora;
b) zaprezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej;
c) umieszczenie pracy w wydawnictwie pokonkursowym;
d) publikacja pracy na stronie internetowej organizatora;
e) nagrody finansowe dla laureatów konkursu: I NAGRODA: 800 zł II NAGRODA: 600 zł III NAGRODA: 400 zł.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
5. Nauczyciele/opiekunowie laureatów konkursu otrzymają podziękowania.
6. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 9 stycznia 2023 r. , w siedzibie współorganizatora konkursu: Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, ul Muzyczna 10a, z udziałem partnerów projektu i zaproszonych gości.

Kontakt: Tomasz Banaszkiewicz
tel. 500-328-332.

Info: Liceum Plastyczne Norwida w Lublinie

Opcje strony

do góry