Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkursy "Jesienne nutki" i "Moje Boże Narodzenie" dla uczniów

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach "Jesienne nutki" i "Moje Boże Narodzenie".

Uczestnicy:

soliści i zespoły wokalne z akompaniamentem lub półplaybackiem.

Kategorie wiekowe:

klasy I - III szkoły podstawowej,

klasy IV - VI szkoły podstawowej,

klasa VII i VIII szkoły podstawowej.

Zasady uczestnictwa:

w jednej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie trzy podmioty wykonawcze ze szkoły lub placówki,

każdy solista przesyła do eliminacji wstępnych nagrania dwóch dowolnych piosenek polskich autorów w formacie audio MP3,

nagrany repertuar wraz z kartami zgłoszenia przesyłają wyłącznie soliści na adres e-mail: edymade93@edu.lublin.eu,

zespoły przesyłają kartę zgłoszenia z jedną dowolną piosenką autorów polskich do prezentacji scenicznej,

komisja powołana przez organizatorów zakwalifikuje solistów do przesłuchań konkursowych
na podstawie nadesłanych nagrań.

Terminy: do 18 października 2022 r. - przesłanie kart zgłoszenia i nagrań audio w formacie mp3
z następującym opisem: imię, nazwisko, klasa.

Uczestnikami Konkursów mogą być uczniowie województwa lubelskiego i Diecezji Lubelskiej,

komisja powołana przez organizatorów przyzna równorzędne nagrody i wyróżnienia
w czterech grupach wiekowych:

klasy I – III szkoły podstawowej

klasy IV – VI szkoły podstawowej

klasy VII i VIII szkoły podstawowej

szkoły ponadpodstawowe.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A3 (297x420 mm) i nie większym niż B1 (707x1000 mm); prace literackie - pisane wierszem lub prozą (do 10 tys. znaków),

nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą itp.

ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona,

prace literackie prosimy przesłać na adres: imprezy@mdk.lublin.pl

przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę, zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów,

koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.

prace prosimy nadsyłać do dnia 18 listopada 2022 r. pod adresem: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin (decyduje data stempla pocztowego), tel. organizatora: 81 5322740.

Więcej info: MDK "Pod Akacją"

Opcje strony

do góry