Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

IV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Tutaj kiedyś był obóz…" [Majdanku]

Szkoła Podstawowe nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie ogłasza IV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Tutaj kiedyś był obóz…”. Konkurs skierowany jest do uczniów VI – VIII klas szkół podstawowych województwa lubelskiego i odbędzie się w formie testu dotyczącego historii obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Zgłoszenia do konkursu - do 6 maja 2022 r.

Konkurs historyczny adresowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Treści konkursowe dotyczą historii Obozu Koncentracyjnego na Majdanku.

Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników – wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.

Konkurs wiedzy będzie miał formę testową z pytaniami typu ww.

Zadaniem każdego uczestnika będzie samodzielne wykonanie testu.

Uczestnicy, przygotowując się do konkursu, korzystają z informacji i wiedzy podanej na stronie internetowej www.majdanek.eu., a także podanej literatury:
1) Beata Siwek – Ciupak. Majdanek. Zarys Historii. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2012 r.
2) Agnieszka Kowalczyk – Nowak, Majdanek. Miejsce Pamięci Narodowej. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2012 r.
Powyższe publikacje są dostępne w Bibliotece Państwowego Muzeum na Majdanku w Lulinie oraz w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 Karty zgłoszeniowe (wypełnione czytelnie – drukowanymi literami) należy przesyłać lub dostarczyć w terminie do dnia 6 maja 2022 r.
/zał. 1/. 

Uczestnicy z największą ilością punktów zostaną laureatami konkursu. Przewidziane są miejsca od pierwszego do trzeciego oraz dwa wyróżnienia.

     

Konkurs odbędzie się dnia 12 maja 2022 r. o godz. 16.00. w budynku szkoły.

Ogłoszenie listy zwycięzców konkursu nastąpi 24 maja 2022 r.

Gala zwycięzców odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godz.14.00 w budynku Szkoły przy ulicy K. Przerwy – Tetmajera 2. 

Kontakt z organizatorami: mgr Elżbieta Piechnik – 509 169 328; mgr Katarzyna Złotnik – 660 633 591; 17.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie; ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 2; 20 – 362 Lublin; tel./fax 81 744-16-44; poczta@sp32.lublin.eu

Więcej info: KO w Lublinie 

Opcje strony

do góry