Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 03.02.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Międzynarodowe Biennale Twórczości Dziecięcej

Krzysztof Olendzki Ambasador RP w Lublanie (Słowenia) zaprasza do udzialu w międzynarodowym biennale "5th International Biennale of Children's Drawings", organiozwanym przez Szkołę Podstawową im. Božidara Jakaca w Lublanie.

 

Konkurs ma na celu upamiętnienie patrona szkoły i jego twórczości. Božidar Jakac był słoweńskim malarzem ekspresjonistą i realistą, grafikiem i twórcą filmowym, jednym z zalożycieli Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie. Jest uważany za największego słoweńskiego grafika i jednego z najważniejszych artystów malarzy w Słowenii. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w 3 grupach wiekowych:

7-8 lat,

9-11 lat

12-14 lat

Szkoła ma prawo zglosić 1 pracę w każdej grupie wiekowej. Myśl przewodnia tegorocznego wydarzenia to "Rysunek - kropka, linia...". Temat i technika są dowolne. Praca nie powinna przekraczać rozmiaru A3. Każda praca pownna zostać opatrzona wizytówką

Prace należy przesylać do 30 kiwetnia 2022 r. na adres:
Primary School Bozidar Jakac
Nusdorferjeva 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Więcej informacji w załączonym regulaminie oraz pod adresem mailowym: petra.shrestha@osbj.si
Jednocześnie informujemy, ze Ambasada RP w Lublanie oferuje pomoc w nawiazaniu kontaktu oraz ewentualnym przekazaniu prac (lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl).

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry