Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs sportowy Pho3nix Active School

Fundacja Pho3nix już po raz drugi zaprasza do współpracy przy największym konkursie sportowym Pho3nix Active School, organizowanym pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych; jest całkowicie bezpłatny.

       

Konkurs Pho3nix Active School trwa od 30 kwietnia do 15 maja 2022 roku.

Praca konkursowa powinna mieć formę filmu video w formacie .mp4, .avi, .mov, .wmv lub .flv o maksymalnym czasie trwania 3 minut i maksymalnej objętości 300 mB, zawierać opis tematu oraz inicjatyw zaprezentowanych w pracy konkursowej, który nawiązuje do Akcji.

Tematem pracy konkursowej winny być, zarejestrowane od 30 kwietnia do 15 maja 2022 r. – w czasie dwóch finałowych tygodni Akcji, inicjatywy promujące w szkole aktywność fizyczną oraz prezentujące ćwiczenia sportowe uczniów danej szkoły (np. zabawy ruchowe, taneczne, gry zespołowe czy ćwiczenia indywidualne) wykonywane (przynajmniej w części) z wykorzystaniem materiałów reklamowych (brandingu), który zostanie przesłany na adres kontaktowy szkoły wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie lub który został przesłany danej szkole przy okazji udziału w zeszłorocznych edycjach Konkursu.

Brak wykorzystania brandingu do organizacji i przebiegu inicjatyw (w przypadku Szkoły, która otrzymała branding na potrzeby Konkursu) stanowi podstawę wykluczenia pracy konkursowej takiej Szkoły z Konkursu.

Organizator umożliwia Uczestnikom przesłanie dodatkowych (fakultatywnych) fotorelacji dokumentujących przebieg i organizację inicjatyw będących tematem pracy konkursowej.

             

W bieżącym roku, jednodniowymi warsztatami sportowymi zostanie nagrodzonych aż 100 najbardziej aktywnych placówek z całej Polsce. Podczas warsztatów dzieci będą mogły osobiście spotkać się z czołowymi sportowcami, poznać nowe dyscypliny oraz sprawdzić swoje predyspozycje sportowe. Dodatkowo 10 szkół otrzyma dofinansowanie do sprzętu sportowego o łącznej wartości 75 000 zł, a najbardziej zaangażowane szkoły będą mogły wskazać uczniów, którzy otrzymają pełne dofinansowanie do obozów Pho3nix Kids.

Więcej info: KO w Lublinie 

 

Opcje strony

do góry