Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 14.01.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Moje Pi”

Koło Dydaktyków MaFiI działające w Instytucie Matematyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zaprasza uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Moje Pi”.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, pogłębianie zainteresowań matematyką, w szczególności liczbą Pi, oraz kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa 6 marca 2022 r. (decyduje data wpływu).

Praca konkursowa powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika Konkursu oraz nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.

Załączniki do konkursu w ZIP.

Info: UMCS

Opcje strony

do góry