Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs "uDOSTĘPniacze 2.0”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza nauczycieli oraz uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w Konkursie „uDOSTĘPniacze 2.0”. Zgłoszenia do 10 lutego 2022 r.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, które uniemożliwiają lub utrudniają im udział w różnych sferach życia.  Celem jest również  wywołanie w młodych ludziach poczucia sprawczości w kwestii poprawy dostępności poprzez pokazanie możliwych zmian w lokalnej przestrzeni.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu o tematyce związanej z dostępnością. O czym może być film?

  • Uczniowie mogą pokazać jak dba się o dostępność w ich szkołach.
  • Mogą wskazać bariery w dostępności w swoim otoczeniu.
  • Pokazać na przykładach jak dostępność pomaga osobom ze specjalnymi potrzebami.
  • Przygotować materiał edukacyjny dla innych uczniów.
  • Zaproponować kierunek zmian w zakresie dostępności w swoim otoczeniu.
  • I wiele więcej! Wszystko zależy od pomysłowości uczniów.

Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową (formularz zgłoszeniowy).

uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

  • Lekcje dla uczniów - każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne. Otrzyma również scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdą się m.in. animowane prezentacje.
  • Szkolenie - specjalne czterogodzinne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji, dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
  • Nagrody – uDOSTĘPniacze to Konkurs z wieloma atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, atrakcję w postaci wspólnego czasu spędzonego przez uczniów, „pakiety uDOSTĘPniacza” dla szkół. Więcej informacji znajduje się w zakładce Nagrody.
  • Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej online, która odbędzie się w 20 maja 2022 r.  

Więcej info: KO w Lublinie     

Opcje strony

do góry