Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 13.01.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Konkurs Językowy "Faces of America”

UMCS zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Językowego "Faces of America”.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:

„Is America still the country of opportunity?”,

„What do foreigners love or hate about America?”,

„What is your view of the U.S.A in 2050?”.

Esej zostanie oceniony przez Komisję Konkursową według takich kryteriów, jak wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Harmonogram VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

do 11.02.2022 r. – przesłanie eseju na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl,

1.03.2022 r. – ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową,

21.03.2022 r. – etap II i III (w trakcie Drzwi Otwartych UMCS).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe.

Więcej info: UMCS

Opcje strony

do góry